Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 16.16.2018

Hvor mye kan du låne i forbrukslån?

Vurderer du å ta opp et forbrukslån? Sjekk hvor mye du kan låne - uten å gå på en økonomisk smell.
  • Hvor mye kan du låne?
  • Så mye låner folk flest
  • Kredittvurderingen bestemmer
  • Slik øker du sjansen for å låne
  • Sett opp et realistisk budsjett

De aller fleste som ønsker å ta opp et forbrukslån har to spørsmål i hode: Hvor mye kan du låne? Og hvor mye lån tåler jeg å ha?

I motsetning til for eksempel et boliglån er det ingen klare regler for hvor mye du kan få lånt med et forbrukslån. Hver bank har sin egen utlånspraksis.

Det betyr at svarene på de to spørsmålene kan også være svært forskjellige.

Hvor mye kan du låne?

Det er i all hovedsak din privatøkonomi som bestemmer hvor mye du kan få lånt. Hvis du har en veldig solid økonomi, så kan du få et forbrukslån på opptil 500.000 kroner. Det er en slags bransjestandard rundt dette taket, og det er veldig få banker som tilbyr forbrukslån ut over dette.

Hvis du derimot har en stram økonomi eller bare ønsker et lite lån, så kan du få et vanlig forbrukslån på så lite som 5000 kroner. Med såkalte SMS-lån og smålån kan du søke om enda mindre beløp, ofte fra 500 kroner og oppover.

Så mye låner folk flest

Det gjennomsnittlige lånebeløpet på forbrukslån i 2016 var på 130.000 kroner, ifølge tall fra Zmarta Groups. Men lånebeløpet varierer både etter kjønn og bosted. Mens kvinner gjennomsnittlig lånte 131.000 kroner, så lånte menn 139.000 kroner. I forhold til befolkningsmengden var det personer fra Finnmark som lånte mest med et gjennomsnitt på 152.000 kroner. Nord-Trøndelag var det fylke hvor det ble tatt opp minst lån.

Men selv om du kan søke om å få låne fra noen hundrelapper til 500.000 kroner, så er det slett ikke sikkert at du får det innvilget.

Ifølge tall fra Finanstilsynet så ble hele 7 av 10 lånesøknader om forbrukslån og usikret kreditt avslått i fjor (2017). Av over 3,5 millioner søknader ble bare 1,2 millioner innvilget.

Hvor mye kan du låne?

Kredittvurderingen bestemmer

Det er den såkalte kredittsjekken og kredittvurderingen som bestemmer din lånesøknads skjebne. Altså en vurdering av om du har evne og vilje til å tilbakebetale lånet.

Banken stiller grunnleggende to spørsmål til søknaden din: Hvor mange penger kan vi tjene på deg, og hvor stor risiko utgjør du for banken?

Hvordan kredittvurderingen konkret gjennomføres varierer fra bank til bank, men de fleste ser på hvor mye du tjener, hvor mye gjeld du har, tidligere betalingshistorikk, alder, forsørgeransvar og hvor mye utgifter du har i måneden.

Slik øker du sjansen for å låne

Her er noen tips som øker dine sjanser for å få lånet innvilget:

1. Unngå betalingsanmerkninger - ofte er det døden for lånesøknaden din.
2. Ha fast inntekt - jo lenger tilbake i tid, desto bedre.
3. Søk med en medsøker - to inntekter er bedre enn en.
4. Få minst to lånetilbud, aller helst tre, fire... Bankene har forskjellig utlånspraksis, så hvis du skulle bli nektet lån i en bank, så kan du få det innvilget i et annet.

I tillegg bør du passe på at du oppfyller bankens minstekrav, som regel er de oppgitt på nettsiden til banken. De fleste forbrukslån stiller følgende minimumskrav:

- Alder (minimum 18-23 år)
- Fast inntekt
- Ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker
- Registrert i Folkeregistret

Sett opp et realistisk budsjett

Hvor mye kan du låne og hvor mye du bør låne, er to forskjellige spørsmål som kan ha helt forskjellige svar. Det kan være fristende å låne så mye som mulig, men stopp opp og tenk deg grundig om. For selv om banken innvilger deg et stort forbrukslån, så er det slett ikke sikkert at du har en økonomi som tåler lånekostnadene. Husk at lånebeløpet skal tilbakebetales med renter. Forbrukslån har ofte en høyere effektiv rente enn for eksempel boliglån, studielån og billån.

Før du sender inn lånesøknaden bør du derfor sette opp et realistisk månedsbudsjett. Start med dine månedlige inntekter og trekk så fra alle dine månedlige utgifter. Det du sitter igjen med er det du kan betale i renter og avdrag.

Så hvor mye kan du låne? De fleste forbrukslån har et maks lånebeløp på 500.000 kroner eller mindre. Det er imidlertid få som får et så stort forbrukslån innvilget. Når banken skal vurdere lånesøknaden din, så er det kredittsjekken og kredittvurderingen som bestemmer hvor mye du får lånt. Det vil si en kontroll av økonomien din om du har evne og vilje til å tilbake lånet. Uansett hva du drømmer om å bruke pengene på, er det alltid en god idé å gjøre en selvstendig vurdering av om du har en privatøkonomi som tåler et slikt forbrukslån.

Siste artikler